Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie oddzielenie się od Boga

Darshan z Paramahamsą Vishwanandą Online