Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że gardziłem ludźmi, bogactwem i seksem