Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że rezygnowałem z siebie, ze swojego bogactwa duchowego i materialnego oraz z radości ze swojego życia w tym świecie