Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg stworzył mnie niewinną i wolną od odpowiedzialności za innych