Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Boska obfitość i bogactwo urzeczywistniają się na wszystkich poziomach mojego istnienia

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: