Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem wystarczająco kreatywny, spokojny i skoncentrowany, aby osiągać najlepsze wyniki

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: