Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od nawyku i przymusu brania odpowiedzialności za nastroje innych ludzi

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: