Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Potrafię być trzeźwa i niezależna wobec presji, oczekiwań i manipulacji innych ludzi

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: