Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

To w porządku, że jestem niezależny, wolny od przymusu ulegania innym

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: