Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zachowuję trzeźwość i przytomność w relacji ze sobą i z innymi ludźmi

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: