Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg pozwala mi na samodzielność, Bóg aprobuje moje niezależne decyzje

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: