Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem wystarczająco chciany, kochany i potrzebny, i to, co robię jest potrzebne, cenne i wartościowe

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: