Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

We mnie jest doskonały Bóg, a ja pozwalam sobie być czystym kanałem dla Niego

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: