Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zawsze jestem chciany, kochany i akceptowany przez ludzi pełnych ciepła i miłości

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: