Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

To w porządku, że jestem; mam pełne prawo do życia