Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Otwieram się i dostrajam się tylko do wysokich, czystych wibracji, energii

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: