Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem bezpieczny przyjaźniąc się z bogatymi ludźmi i wśród nich żyjąc

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: