Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam trzeźwą i przytomną świadomość, że jestem godna korzyści materialnych i duchowych płynących z realizacji moich talentów i pasji