Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam odwagę, wolę i moc, aby działać zgodnie z moimi marzeniami i celami