Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od wszelkich urojeń na temat własnych ograniczeń, w ich miejsce dostrzegam swój boski potencjał, uczę się korzystać z niego