Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od wszelkich blokad i ograniczeń, które nie pozwalały mi w pełni wyrażać i realizować siebie