Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

To bezpieczne i korzystne zaufać i powierzyć Bogu siebie, swoją pracę, związek miłości i seks