Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zawsze znajduję najwłaściwsze słowa właśnie wtedy, gdy to jest potrzebne

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: