Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od wszelkich intencji prowokowania ludzi, aby wywierali na mnie presje

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: