Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg zawsze wspiera mnie we wszystkim, co dla mnie ważne