Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Dziękuję za wszystkie dary, łaski i bogactwa, które obficie do mnie napływają

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: