Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie poczucie winy i niegodności