Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mój umysł i serce kieruję ku wewnętrznej obecności Boga

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: