Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam prawo i jestem godzien tego, by żyć i cieszyć się swoim życiem