Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie wszelkie intencje i mechanizmy obwiniania i karania siebie za doznane krzywdy

Darshan z Paramahamsą Vishwanandą w Warszawie