Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zdrowie jest naturalnym stanem mojego ciała i umysłu

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link:
Darshan z Paramahamsą Vishwanandą Online