Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam prawo wybierać sobie towarzystwo, w którym się obracam, ludzi, z którymi się kontaktuję