Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Powierzam Bogu moje serce, moje ciało i mój umysł

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: