Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem godny boskiej miłości, mądrości i mocy w sobie, i akceptuję to