Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg wspiera moją twórczą postawę, Bóg zapewnia mi wszelkie środki do realizacji mojego twórczego celu