Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem zadowolony z siebie, ze swoich twórczych pomysłów i ze sposobu w jaki je przejawiam