Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybaczam sobie, że wierzyłem w swoją niemoc i oddałem innym ludziom władzę nad swoim życiem