Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybaczam sobie, że czułem się słabszy i gorszy od innych