Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że niewłaściwie korzystałem ze swojego ciała, że nadużywałem je i niszczyłem