Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem bezpieczny, niewinny i godny wobec Boga