Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam wszystkim, którzy obrzydzali mi życie w ciele