Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg stworzył mnie niewinnego i wolnego od odpowiedzialności za innych