Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Doceniam boski potencjał w sobie i w innych ludziach