Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zawsze robię to co lubię i na co mam ochotę, doskonale funkcjonuję w materii działając w ten sposób