Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem wystarczająco dobra taka, jaka jestem