Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że nie doceniałem siebie i tego, co robiłem