Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że obwiniałem się za błędy swoich rodziców i że karałem siebie za to