Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem wystarczająco dobry taki, jaki jestem